Vooringevulde aangifte

Machtiging Vooringevulde Aangifte (VIA)

Wij hebben de aanvragen weer verstuurd. Wilt u deze zo spoedig mogelijk bij ons inleveren?

Vanaf de aangiftes inkomstenbelasting 2016 is het voor ons mogelijk de belastingdienst te raadplegen over welke gegevens zij reeds beschikken voor uw aangifte. Helaas komt het nog regelmatig voor dat de fiscus foutieve informatie heeft, of dat wij over niet alle jaaropgaven beschikken omdat deze niet zijn verstrekt of alleen digitaal te verkrijgen zijn. De aard van de werkzaamheden zijn dezelfde maar door uw machtiging kunnen wij problemen achteraf voorkomen en zo mogelijk een nog beter en completer beeld geven van de te verwachten aanslagen.

U hoeft ons alleen maar te bellen of mailen en wij vragen de machtiging voor u aan. U ontvangt deze machtiging van de fiscus en vervolgens levert u deze bij ons in waarna deze actief wordt.

Service Bericht Aanslagen (SBA)

Na het indienen van de verschillende aangiften ontvangen wij graag de aanslagen van de fiscus ter controle. Via de Service Bericht Aanslagen kan dit automatisch gebeuren wanneer wij dit aanvragen bij de fiscus. U hoeft ons alleen maar te bellen of mailen en wij vragen de machtiging voor u aan. Daarna krijgen we uw aanslagen automatisch in ons systeem.